Företaget

Vaktbolaget AB startades 1993 och är ett auktoriserat bevakningsföretag. Auktorisationen är rikstäckande och gäller alla de vanliga inom branschen förekommande tjänsterna. Vår huvudsakliga inriktning är dock vakter till evenemang, hotell och restaurangbranschen.


Genom ett utbrett nät av vakter och regionchefer som styr upp verksamheten på respektive ort, har vi möjlighet att utföra ett proffesionellt arbete från mellansverige och söderut. Kontakten med Er som kund sköts på lokal nivå och ni får därigenom en nära kontakt med företaget och har "korta vägar" för att få era idéer hörsammade.


För att ha ett riktmärke har vi som måtto att alltid sätta "kunden" i centrum. Med detta menar vi inte enbart vår uppdragsgivare utan även dennes kunder, d.v.s. alla de människor vi möter i våran roll som säkerhetspersonal. Det är dessa människor, som i sista änden bedömmer det arbete vi utfört. Det är av högsta vikt att de vakter vi tillhandahåller är exakt rätt. Denna avvägning skall göras med vaktens ålder, erfarenhet och utbildning, klädsel, naturliga arbetssätt, fysiska samt verbala förmåga, kännedom om gästerna, mm.


Uppdragsgivaren skall sedan i samarbete med Vaktbolaget lägga upp en arbetsinstruktion som ger vakterna en mycket klar bild av hur vaktjobbet skall skötas. Jobbet skall sedan följas upp mycket noggrant och avstämning gentemot instruktionen skall göras kontinuerligt. En del i detta led är att Vakterna alltid lämnar en skriftlig rapport efter avslutat arbetspass så att kunden själv kan få inblick i vakternas arbete

/home/alex/Desktop/vbolag_map.jpeg