Evenemangsäkerhet

Begreppet evenemang innefattar väldigt skilda typer av tillställningar. Det kan vara företagets fest för kunder och leverantörer, en konsert, ett idrottsevenemang eller en PR turné t.ex. Gemensamt för samtliga typer av evenemang, är att det är väldigt viktigt med planering och samordning, för att säkerheten skall bli så bra som möjligt. Vaktbolaget hjälper därför gärna till i ett tidigt stadium med förslag på ordningsvakter, skydd mot skadegörelse, nattbevakning, m.m., m.m. Efter gemensamt beslut, tillsätter Vaktbolaget all säkerhetspersonal samt tillhandahåller nödvändig utrustning.


Ordningsvakt / Krogvakt / Entrévärd

Här gäller verkligen begreppet, "rätt man på rätt plats". För att få rätt bemötande i entrén, skall den som är ditt första ansikte utåt mot gästen, motsvara gästens förväntningar. Därför är det viktigt att denna ordningsvakt / entrévärd har rätt ålder, är rätt klädd (inte för "snyggt" och inte för "slappt"), har rätt verbal och rätt fysisk förmåga. Alla dessa faktorer skall anpassas efter vilken restaurang vakten skall jobba på. Utöver detta så är kontinuitet enormt viktigt. Återkommande gäster skall alltid få ett igenkännande bemötande, likväl som vakten får kontroll över vilka gäster som ofta stör ordningen. Som ordningsvakt är man utbildad och godkänd av polisen. Är du osäker och vill veta mer om ordningsvakt, se vidare på https://lagen.nu/1980:578  eller maila din fråga till info@skyddsbevakning.se


Hotellsäkerhet

De viktigaste faktorerna gällande hotellsäkerhet, är handplockad personal med en hög känsla för säkerhet och förmåga att observera och kontrollera avvikande betéenden. Den vanligaste tjänsten inom hotellsäkerhet är kanske hotellvärden, vars uppgift är att bemöta gäster i lobbyn/entrén och tillse att god ordning hålls samt ha kontroll över gäster i huset. Här ställs väldigt höga krav på servicemedvetenhet då hotellvakter ofta blir en del av hotellets profil. Utöver detta hjälper Vaktbolaget även till med kontroll av hotellets personal. (hemgångskontroller, stöldkontroller, servicekontroller, försäljnings/svinnkontroller) Vi kan även hjälpa till med säkerhetsutbildning för personalen.


Bevakning

Vatkbolaget åtar sig givetvis även alla uppdrag gällande traditionell bevakning. Det kan t.ex vara en stationär bevakning av ett område eller ett objekt som ej kan lämnas obemannat/obevakat, en byggbevakning där en stationär väktare ger absolut bäst effekt eller väktare/ordningsvakter i butiker eller köpcentrum.